Uvjeti korištenja

Video kanal SHIFT TV polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka…). Također, kanal polaže autorska prava na sav ugrađeni/preneseni sadržaj. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala koji sadrži vlastiti sadržaj smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Sadržaj koji pošaljete SHIFT TV putem obrasca za slanje svog video materijala, mailom ili na bilo koji drugi način, dajte dozvolu za korištenje istog materijala u objavi i obradi za naše potrebe. Znači svaki video materijal koji pošaljete na bilo koji način, dajete odobrenje za korištenje video materijala.
Sadržaji objavljeni na kanalu SHIFT TV, mogu se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu uz poštivanje svih autorskih i drugih vlasničkih prava.

Ukoliko korisnik / gost kanala smatra da je došlo do povrede autorskih i drugih vlasničkih prava dužan je to prijaviti mailom na: [email protected]